Kundcase

benfit.se

Benfit är ett affärsnätverk där beslutsfattare träffas och tränar tillsammans två gånger i veckan med målsättningen att lära känna varandra, ha trevligt och göra långsiktiga affärer.

#352016

rgba(14, 15, 17, 0)

Uppdraget

Webbplatsen skulle upplevas som "snabb och säljande". Den skulle ge en snabb överblick och därför valdes formatet "Onepager".

Resultat

Vi har använt en modern designstruktur och lagt fokus på att tydliggöra nyttan med ett medlemskap och vad man som medlem får för sin investering.

  • Lanserad
  • 2018 Q3

  • Beställare
  • BenFit AB

  • Plattform
  • WordPress

Relaterade kundcase