Tillgänglighet i WordPress - sajter för alla

Öppen laptop

Inte bara schysst

Att se till att ha en webbplats som är tillgänglig för alla är viktigt av flera anledningar.
Inte bara att det är schysst.

Det handlar om att ge alla människor, oavsett deras fysiska eller kognitiva förmågor, tillgång till samma information och möjligheter på internet. En annan tydlig fördel är att ju fler människor som kan nå och använda webbplatsen, desto mer trafik och därmed ökad synlighet på internet. Sen gillar Google det här med tillgängliga sajter, också.

Inkluderande

En tillgänglig webb bidrar till ett mer inkluderande och rättvist samhälle. Genom att göra webben tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar kan man minska den digitala klyftan och ge alla samma möjlighet att använda och dra nytta av den.

  • Ökad jämställdhet
  • Progressiv webbnärvaro

Lagkrav

I Europa finns lagar och riktlinjer som fastställer krav på tillgänglighet på webben, såsom Web Accessibility Directive och WCAG 2.1 som kräver att vissa webbplatser och appar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

  • Enhetligt med lagar och riktlinjer
  • Framtidssäkrad webbplats

Konvertering och SEO

Att ha en tillgänglig webbplats är även bra ur konverteringssynpunkt. Genom att göra den tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar kan man öka antalet potentiella kunder eller användare, öka trafiken och därmed även sin rankning på Google.

  • Större målgrupp - ökad webbtrafik
  • Bättre sökmotoroptimering
iaap

Certifierade inom tillgänglighet

Vi har certifierade designers inom tillgänglighet enligt Accessibility Core Competencies (CPACC) av IAAP Certified Professional. Det innebär dokumenterad kunskap inom digitala koncept för alla typer av webbplatsbesökare. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är idag ett krav för statliga verksamheter och ger även fördelar för webbplatsens sökmotoroptimering. Det betyder även en trygghet i vetskapen att sajten är korrekt designad och utvecklad.

  • Accessibility Core Competencies (CPACC)
  • IAAP Certified Professional

Vanliga brister

Tillgänglighet handlar både om design och kod, här är några vanligt förekommande brister som kan vara bra att tänka på.

Kontrastförhållanden

En tillräcklig kontrast mellan textfärg och bakgrundsfärg hjälper till att skilja texten från bakgrunden, vilket minskar ögontrötthet och möjliggör snabbare läsning. För användare med synnedsättning kan tillräcklig kontrast vara avgörande för att de ska kunna läsa texten över huvud taget. Enligt WCAG 2.1 nivå AA behöver texten ha ett kontrastförhållande på minst 4.5:1, eller 3:1 för stor text.

1:1

2:1

3:1

4:1

5:1

6-1-circles

6:1

21:1

Låg kontrast

Hög kontrast

2:1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla varius mi nec consectetur pellentesque. Aliquam erat volutpat. Maecenas cursus porttitor sapien, eu vestibulum neque efficitur a. Donec commodo justo nisl, sed condimentum ex dapibus vel. Vestibulum in metus tristique, pretium lorem in.

9:1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla varius mi nec consectetur pellentesque. Aliquam erat volutpat. Maecenas cursus porttitor sapien, eu vestibulum neque efficitur a. Donec commodo justo nisl, sed condimentum ex dapibus vel. Vestibulum in metus tristique, pretium lorem in.

Sidstruktur

Tydliga och logiska rubriknivåer hjälper till att skapa en hierarki av information och underlättar för användare att hitta relevant information. Dessutom gör det att sidan blir mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar, eftersom rubrikerna kan läsas upp av skärmläsare och användas för att hoppa mellan avsnitt. Strukturerade rubriknivåer är också en viktig faktor för att sökmotorer ska kunna indexera och rangordna sidan på ett korrekt sätt.

Lorem

Ipsum

Dolor

Sitam

Etcon

Secte

Hur ser webben ut om du är färgblind?

Personer med färgblindhet har svårt att skilja mellan vissa färger, vilket gör det svårare för dem att läsa text, tolka diagram eller navigera på en webbplats. De kan också ha svårt att uppfatta information som är beroende av färgkodning, såsom länkfärger eller ikoner som indikerar status. Det är därför viktigt att utforma webbsidor med tillräcklig kontrast och undvika färgberoende information.

Status och instruktioner
Färgkodad information

Status och instruktioner

Personer med röd-grön färgblindhet kan ha svårt att särskilja mellan rött och grönt. Därför är det bra att särskilja information och status på element med mer än endast färg, såsom tydliga ikoner och felmeddelanden i ren text.

colorblind-demo-1-blind
colorblind-demo-1-color

Färgkodad information

Personer med röd-grön färgblindhet kan ha svårt att särskilja mellan rött och grönt. Därför är det bra att särskilja information och status på element med mer än endast färg, såsom tydliga ikoner och felmeddelanden i ren text.

colorblind-demo-2-blind
colorblind-demo-2-color

Hur kan vi hjälpa er?

Med hjälp av avancerade verktyg och vår expertkunskap kan vi hjälpa er identifiera områden där din webbplats kan förbättras för att bättre möta behoven hos personer med funktionsnedsättningar.

Steg 1

Vi granskar er webbplats

Vi analyserar en representativ del av webbplatsen med både automatiserade och manuella rutiner som baseras på tillsyns-metoder från Myndigheten för Digital Förvaltning.

Steg 2

Ni får en detaljerad analysrapport

Återkoppling och dokumentation levereras i form av en rapport med förbättringsförslag samt kostnadsförslag om det gäller en webbplats som förvaltas av oss på Generation.

Steg 3

Vi tillgänglighets-anpassar webbplatsen

Ni väljer vilka av förbättringsförslagen ni vill att vi åtgärdar, så säkerställer vi att WCAG 2.1, nivå AA uppfylls på er webbplats.