Kundcase

happyboss.se

Happy Boss affär går ut på att frigöra sina kunders tid genom att effektivisera och förenkla livet på kontoret.

Uppdraget

Happy Boss har ambition att ta stora marknadsandelar i Sverige de kommande åren. De är övertygade om att att webbplatsen kommer bli en viktig kanal för att stödja deras mål och önskan var därför att göra ett stort omtag tillsammans med oss på Generation.

Resultat

Arbetet startades med en strategiworkshop för att konkretisera deras syfte och målsättningar med den nya webbplatsen. Därefter kopplades Outhousebyrån in för att ta fram copytexter och den nya webbplatsen designades utifrån ett helt nytt upplägg. Resultatet blev en riktigt vass B2B-webbplats som utgår från deras värdeord; Enkelt, Professionellt och Personligt.

  • Lanserad
  • 2020 Q4

  • Beställare
  • Happy Boss AB

  • Plattform
  • WordPress

Relaterade kundcase