Kundcase

iterio.se

Iterio är konsulter inom samhällsplanering och samhällsbyggnad som hjälper stora och små kunder i från planering till genomförande.

#352016

rgba(14, 15, 17, 0)

Uppdraget

Iterio ville ha en webbplats som skulle spegla deras värderingar och kultur, attrahera kandidater och skapa en plattform som de anställda kan känna stolthet över. Den skulle vara lättnavigerad och ha användaren i fokus. Designen skulle ha en "twist" och sticka ut i branschen.

Resultat

Genom rörlig media som spelas upp sekventiellt på startsidan får besökaren direkt en annorlunda upplevelse. Den gula färgen som är Iterios signum återkommer i olika element på webbplatsen för att skapa igenkänning. Ett employee branding-koncept med konsultprofiler är tänkt att skapa igenkänning och attraktion hos potentiella kandidater. På ett liknande manér visas kundstories med tidigare genomförda projekt.

  • Lanserad
  • 2020 Q2

  • Beställare
  • Iterio AB

  • Plattform
  • WordPress

Relaterade kundcase