samtrafiken.se

Samtrafiken skapar mervärde för branschen genom att koppla samman landets offentliga och privata trafikaktörer, koordinera hela landets kollektivtrafikdata samt utveckla och förvalta biljett- och betalstandarder.

Uppdraget

Samtrafiken gjorde en upphandling av ny webbplats och valde slutligen oss på Generation som leverantör. De ville använda den nya webbplatsen för att positionera och profilera sig som en leveranssäker part att sköta den nationella samordningen inom sitt kompetensområde, så att ansvariga myndigheter känner sig trygga i att förskriva uppdrag till dem. De ville även beskriva och bygga förståelse för nyttan med deras tjänster till ägare och partners, andra aktörer inom kollektivtrafikbranschen samt relevanta myndigheter.

samtrafiken-1-1-e1632727946462

Paketerade plugins

Kontakthantering
G-Contacts

G-Contacts

g-contacts-min
GDPR
g-cookies

G-Cookies

cookies-image-scaled

Resultatet

En strategiskt genomtänkt webbplats med stort fokus på innehåll, användarvänlighet och en design som förmedlar att Samtrafiken är i samspel med sin tid.

Relaterade webb- och designprojekt

sverigesungaakademi.se

sverigesungaakademi.se

En oberoende, tvärvetenskaplig akademi för ett urval av Sveriges mest framstående yngre forskare
stella-hero

stellafutura.com

Marknadsledanden som möjliggör grön omställning genom batterisystem med flexibel finansiering.

Skicka en projektförfrågan

Vi är snabba med behovsanalys och lösningsförslag. Riktigt snabba. Testa oss gärna!

Kolla in våra kundcase

Exempel på ett hundratal projekt vi har levererat i de flesta branscher.