Våra kundlöften

Höga ambitioner betyder ingenting utan mätbara mål. Här har vi sammanställt allt som våra kunder kan förvänta sig i ett samarbete med oss som webbpartner.

Vi håller våra deadlines till 100%.

Projektledarteamet

Gustav

Vi gör offerter som alla kan läsa och förstå på 10 minuter.

Säljteamet

Vi bygger webbplatser som utbildade kunder kan redigera och vidareutveckla själva.

Utvecklarteamet

Martin

Vi svarar snabbt på alla supportärenden.

Kundrelationsteamet

Vi bidrar med kreativitet och kompetens i lösningsförslagen.

Säljteamet

Vi lägger in hjärta och själ i detaljerna.

Designteamet

Henrik

Vi levererar testade och buggfria webbplatser.

Utvecklarteamet

Vi följer upp alla kunder minst var sjätte månad.

Kundrelationsteamet

Hanna

Vi skapar förutsättningar genom proaktivitet för att leverera över förväntan.

Projektledarteamet

Vi levererar ett korrekt lösningsförslag inom 24h från behovsanalys.

Säljteamet

Linda

Vi ska vara så vassa att vi blir kopierade av våra branschkollegor.

Designteamet

Vi skapar liv i designen.

Utvecklarteamet

Vi bidrar med kompetens och nytänkande idéer i kundrelationerna.

Kundrelationsteamet

Vi möter alltid kundens förväntningar och ambitionsnivå

Designteamet

Vi säkerställer att inget projekt eller kundförfrågan ligger still hos oss i mer än 24h.

Projektledarteamet