Miljöpolicy

The Generation bedriver ett aktivt miljöarbete för att minska företagets miljöpåverkan genom ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i handlingsplaner.

vindkvarnar

En miljövänlig webbyrå

  • Som en av de första webbyråerna i Sverige ställer vi krav på att våra serverleverantörer ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 och använda 100 % grön el.
  • Båda våra kontor i Stockholm och Åre använder 100 % grön el.
  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser i allt väsentligt.
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete, minska företagets förbrukning samt minimera transporter.
  • Vi åker kommunalt och minimerar antalet resor genom exempelvis onlinemöten.
  • Vi ska arbeta i förebyggande syfte och eftersträva klimatneutralitet genom att bland annat bidra till miljöorganisationer.
  • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi anlitar enbart miljöcertifierade städbolag på våra kontor.
  • Vi har ramavtal med SJ och väljer alltid tåg i första hand som transportmedel vid resor.

Ute efter en snygg webbplats?

Fyll i formuläret nedan så bokar vi in ett telefonmöte.