Spelas nu @sthlmoffice

Väder Stockholm

Väder Åre

Header form

För en grönare webb

Drift & säkerhet WordPress

Miljöpolicy

The Generation bedriver ett aktivt miljöarbete för att minska företagets miljöpåverkan genom ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i handlingsplaner.

En miljövänlig webbyrå

  • Som en av de första webbyråerna i Sverige ställer vi krav på att våra serverleverantörer ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 och använda 100 % grön el.
  • Båda våra kontor i Stockholm och Åre använder 100 % grön el.
  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser i allt väsentligt.
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete, minska företagets förbrukning samt minimera transporter.
  • Vi åker kommunalt och minimerar antalet resor genom exempelvis onlinemöten.
  • Vi ska arbeta i förebyggande syfte och eftersträva klimatneutralitet genom att bland annat bidra till miljöorganisationer.
  • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi anlitar enbart miljöcertifierade städbolag på våra kontor.
  • Vi har ramavtal med SJ och väljer alltid tåg i första hand som transportmedel vid resor.
  • Vi är anslutna till Nollzon som innebär att vi åker taxi med elbilar.

Nu kör vi!

×

Nu kör vi!

Se våra caseKontakt