image2x-scaled

Enda webbyrån i Sverige som klimatkompenserar 300 %

Vi vill ta ansvar för en hållbar värld från alla aspekter. Istället för att enbart sudda ut vårt klimatavtryck har vi sedan 2017 investerat stort i att kompensera lika mycket till. Det tycker vi är viktigt - för nästa Generation.

Vi äter koldioxid till frukost

Genom storskalig odling av elefantgräs tillsammans med Skymining äter vår verksamhet bokstavligen koldioxid från atmosfären. Satsningen är socialt ansvarstagande och bidrar dessutom till att reducera användningen av fossila bränslen.

Så fungerar det

Vi genomgår en årlig analys av verksamheten för att beräkna vårt klimatavtryck genom Business Carbon Calculator. Sedan använder vi den siffran och klimatkompenserar tre gånger så mycket som vi påverkar. Enkelt va?

Kompensation
Påverkan

Under 2024 äter vi 64 ton koldioxid vilket motsvarar en yta av 0.4 hektar elefantgräs.

Vår miljöpolicy

The Generation bedriver ett aktivt miljöarbete för att minska företagets miljöpåverkan genom ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i handlingsplaner.

  • Som en av de första webbyråerna i Sverige ställer vi krav på att våra serverleverantörer ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 och använda 100 % grön el.
  • Våra kontor i Stockholm använder 100 % grön el.
  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser i allt väsentligt.
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete, minska företagets förbrukning samt minimera transporter.
  • Vi åker kommunalt och minimerar antalet resor genom exempelvis onlinemöten.
  • Vi ska arbeta i förebyggande syfte och eftersträva klimatneutralitet genom att bland annat bidra till miljöorganisationer.
  • Vi utbildar våra medarbetare i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi anlitar enbart miljöcertifierade städbolag på våra kontor.
  • Vi har ramavtal med SJ och väljer alltid tåg i första hand som transportmedel vid resor.
  • Administration och bokföring är helt digitaliserad för att minimera pappersanvändning och kontorsmaterial.