Är er webbplats redo för GDPR?

 

Ersätter personuppgiftslagen (PUL)

Den 25:e maj 2018 börjar den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla och enligt de nya direktiven delar vi som webbyrå ansvaret med våra kunder att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hanteringen av personuppgifter i WordPress.

Våra jurister har tagit fram ett avtal som reglerar hanteringen av personuppgifter samt eventuella incidenter enligt den nya förordningen. Vi har även motsvarande avtal uppsatta med våra driftleverantörer för att säkerställa regleringen i alla led. Det betyder att ni som driftkunder med webbplatsen på våra servrar kommer att få ett komplett avtalsförslag under januari 2018. Läs igenom, ta ställning till några enkla alternativ och skriv under – så är ni redo!

Att tänka på när det gäller GDPR på webbplatser?

Som ägare av en webbplats är man skyldig att upprätta korrekta avtal med sina leverantörer för att reglera hanteringen av personuppgifter. Det kan exempelvis handla om inloggningar, medlemsregister och inskickade kontaktformulär som sparas i webbplatsens administrationsgränssnitt. Man ska även ha handlingsplaner redo för ett antal potentiella incidenter, exempelvis dataläckor. I de fall man samlar in data så ska den personuppgiftsansvarige tydligt redogöra för syftet med att lagra dessa samt informera om hur man gör för att bli borttagen ur registret.

Straff för GDPR

Företag som bryter mot förordningens regler riskerar böter på 4% av sin omsättning, eller upp till 20 miljoner euro.

Vill ni ha rådgivning kring GDPR i WordPress?

Fyll i formuläret nedan så bokar vi in ett telefonmöte.