Kundcase

servlygroup.se

Servly Group är en märkesoberoende och ledande aktör inom installation och service av vitvaror och andra hemprodukter.

#352016

rgba(14, 15, 17, 0)

Uppdraget

Vi på Generation fick i uppdrag av Servly Group att ta fram ett grafiskt manér med logotyp, färger och typsnitt, samt en webbplats. Känslan som skulle förmedlas, både i manéret och på sajten, var tech och professionalism - därav valet av de dova blå färgerna och de avstickande rosa och lila nyanserna.

Resultat

En modern och något futuristisk webbplats med interaktiva drop down-listor i heron. En av Servly Groups USPar är att de jobbar med flera olika ledande bolag, vilka vi har valt att framhäva på två två olika sätt - en Sverigekarta med markörer i Servly Groups färger samt en mer informativ sektion där en presentation av varje kund förekommer.

  • Lanserad
  • 2021 Q2

  • Beställare
  • Servly Group AB

  • Plattform
  • WordPress

Relaterade kundcase