Kundcase

stockholmopen.se

Anrik tennisturnering och levande mötesplats med sikte på att bli världens mest hållbara event

#352016

rgba(14, 15, 17, 0)

Uppdraget

Att ta fram en inspirerande plattform som stärker och presenterar såväl det praktiska eventet som dess image, och genom flexibel design och administration enkelt kan anpassas till att följa de olika faserna över året.

Resultat

Modern design med ljust, sportigt och på samma gång elegant manér som kompletteras med genomarbetade detaljer och mjuka effekter. Med flexibla sektioner finns stora möjligheter att anpassa innehållsflödet utifrån de olika fasernas behov.

  • Lanserad
  • 2019 Q3

  • Beställare
  • SPG Event AB

  • Plattform
  • WordPress

Relaterade kundcase