Robert Hallgren, VD på The Generation webbyrå

Vi blir utsedda till Superföretag och Gasellföretag igen!

Återigen har vi kvalificerat oss in på listan över svenska gasellföretag, en utmärkelse som delas ut av Dagens Industri till Sveriges snabbast växande bolag varje år. Under 2020 kom vi även med på listan över Superföretag som tas fram av Bisnode.

award-logos-2

Ett av Sveriges gasellföretag

Vi är otroligt glada att återigen bli utsedda till Gasellbolag och ser det som ett kvitto på att hårt arbete lönar sig över tid.

Kriterierna för att bli Gasellföretag är som följer:

  • Omsättning överstigande 10 Mkr
  • Mer än tio anställda
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

Årets Superföretag

För sextonde året i rad har Bisnode tagit fram listan över årets Superföretag. Totalt 709 företag kvalar in på listan med Stockholms län i topp och vi är ett av dem.

För att ett företag ska klassas som ett Superföretag behöver det klara ett antal högt ställda kriterier, såsom att öka både omsättning och vinst samtidigt som företaget måste visa på stabilitet och långsiktighet i affären. Kriterierna ska klaras i minst fyra år i rad för att komma med på den exklusiva listan.