Vad är WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är en samling riktlinjer för att öka tillgängligheten på internet för användare med funktionsvariationer. Framförallt är riktlinjerna fokuserade kring information såsom texter, bilder, ljud, kod och taggning som definierar strukturella objekt samt presentation av innehåll i olika former. Det kan exempelvis handla om att erbjuda textalternativ för visuella element eller att göra det enklare för besökaren på webbsidan att lyssna på sidans innehåll istället för att läsa det visuellt.

wcag

Vem är WCAG för?

Riktlinjerna är främst framtagna för följande målgrupper:

  • Producenter av webbinnehåll (författare, webbdesigners etc.)
  • Utvecklare av webbverktyg
  • Utvecklare av verktyg för webbtillgänglighet
  • Andra som vill ha eller behöver en standard för tillgänglighet, inklusive mobil tillgänglighet

Relaterade resurser syftar till att möta behoven hos den breda massan människor, inklusive policyskapare, chefer, forskare och andra. Mer om detta går att läsa här.

Vad innehåller WCAG?

WCAG innehåller 78 kriterier uppdalat på 13 olika riktlinjer som är organiserade under 4 principer: Möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. För varje riktlinje finns det tre testbara nivåer: A, AA och AAA. Dessa brukar användas i samband med kravställning av nya webbplatser.

Finns WCAG översatt till svenska?

Ja, och en komplett lista av andra översättningar finner du här.

Vem utvecklar WCAG?

Det är Accessibility Guidelines Working Group (AG WG) som tar fram riktlinjerna för WCAG, vilket är en del av World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI).

Finns WCAG för WordPress?

Det korta svaret är ja. I princip alla webbplattformar kan användas för att utveckla webbplatser baserade på WCAG:s riktlinjer. Just WordPress är väldigt lämpligt för detta ändamål och med viss modifikation kan även administrationsgränssnittet anpassas för att möta höga tillgänglighetskrav. Fråga oss eller er webbyrå för mer information om deras WCAG-arbete..

Kan jag WCAG-anpassa en befintlig hemsida?

Oftast. Så länge den är byggd enligt praxis så brukar det inte vara några stora problem att åtgärda det som behövs för att en webbplats ska klara kraven på WCAG.

Vad skiljer mellan WCAG 2.0, 2.1 och 2.2?

2.2 är den nyaste standarden som släpps inom kort. Dessa är bakåtkompatibla vilket betyder att om webbplatsen klarar alla krav för 2.1 eller 2.2 så behöver du inte ens titta på 2.0 WCAG 2.0 publicerades den 11 december 2008. WCAG 2.1 publicerades den 5 juni 2018. WCAG 2.2 förväntas publiceras under 2021. För den kompletta listan vad som skiljer dessa åt, gå till denna sida.

Varför ska man tillgänglighetsanpassa?

Målsättningen med direktiven för tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna ta del av information och ingå i samhället på lika villkor.

Ute efter en ny webbplats?

Fyll i fälten nedan så bokar vi in ett möte!
Samtycke(Obligatoriskt)

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA, Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.