Bilder och fotografering

Vad passar er webbplats bäst - köpta bilder från en bildbank eller en professionell fotograf?

Kameraman

Fotografering

Vi rekommenderar att ta in en professionell fotograf för de flesta typer av projekt. Det kostar naturligtvis något mer än att köpa bilder från en bildbank, men slutresultatet brukar bli mycket bättre.

Bildbank

I många projekt är det vara både mer praktiskt och kostnadseffektivt att köpa bilder från en bildbank. Det avgörande när man köper färdiga bilder är att man låter en bildredaktör hjälpa till med bildvalen. Vi har färdiga paketerbjudanden tillsammans med vår partner Mostphotos där allt ingår från rättigheter till konsultation i urvalet.