Bilder och fotografering

Vad passar er webbplats bäst - köpta bilder från en bildbank eller en professionell fotograf?

Fotografering

Vi rekommenderar att ta in en professionell fotograf för de flesta typer av projekt. Det kostar naturligtvis något mer än att köpa bilder från en bildbank, men slutresultatet brukar bli mycket bättre.

Bildbank

I vissa projekt kan det vara mer lämpligt eller kostnadseffektivt att köpa bilder från en bildbank. Det avgörande när man köper färdiga bilder är att man låter en designer hjälpa till med bildvalen. Då kan hen ta hänsyn till  webbplatsens utformning och tonalitet vid valet av bilder för att se till så att helheten harmoniserar.