Webbstrategi

En strategiworkshop rekommenderar vi ofta för lite större projekt där omfattning, utmaningar och tekniska behov inte har specificerats i en kravställning. Resultatet blir en detaljerad sammanfattning som lämpar sig väl som underlag i en upphandling.

Kodare

Att kravställa en webbplats

Workshopen leds med trygg hand av våra webbstrateger och projektledare. Under mötet görs en djupanalys av verksamhetens behov, definition av målgrupper (personas) och vilka informationsstrukturer som behövs för att främja dessa. Vi går även igenom sidstruktur och hur eventuell specialbyggd funktionalitet ska utformas i detalj.

Efteråt får ni en skriftlig sammanställning och kravspecifikation som garanterar er att webbplatsens kravställning blir väl genomtänkt, korrekt och komplett.

Vi bilägger även en offert på hela projektet baserat på detta underlag, men ni förbinder er inte till att anlita oss som partner.

Agenda

  • Nulägesanalys
  • Målgrupper (inkl. framtagande av personas)
  • Kommunikationsstrategi på webben
  • Sidstruktur
  • Ansvarsfördelning och partners
  • Möten och utvärdering
  • Budgetmål
  • Övrigt

Workshopen kan även hållas på engelska samt på distans via webblänk vid behov.

Omfattning

Workshopen hålls under 2-3h och tidsåtgång med förberedelser, 3h workshop och dokumentation är 10h.