Generation FAQ plugin

Skapa er egen sektion för frågor och svar med full funktionalitet. Detta blir ofta ett kraftfullt verktyg även för webbplatsens sökmotoroptimering.

Funktioner

  • Egen posttyp för FAQ (smidig sidopanel i admin)
  • Möjlighet att dela in frågor i olika kategorier
  • Inklickad singelsida för FAQ-fråga / svar (bra för sökmotoroptimering)
  • Modul i temat för listning av FAQ-poster
  • Varje FAQ-fråga kan klickas på för att svaret ska öppnas upp (toggleblock)
  • Filtrering, fritextsökning och paginering
  • Inställning i modulen för att välja en kategori att hämta FAQ-poster från
  • Strukturerad data (metadata) för att visa FAQ i Googles sökresultat (bra för sökmotoroptimering
  • Modul för specifika FAQ-poster
  • Ofta en bra lösning för kundtjänstsidor
showroom.tgen.se/kundservice-faq/
plugins-faq