G-Interactive images

Skapar interaktiva bilder genom dynamiska länkar.

Funktioner

  • Möjlighet att som admin lägga till “markeringar” på uppladdade bilder
  • Dra, släpp och ta bort befintliga markeringar på bilder
  • Markeringarna på bilden kan ha olika ikoner och olika text
  • På webbplatsen visas bilden i en storlek
  • I mindre skärmar går bilden gå att scrolla i / dra i utan att skalas ned