G-Locations GPS

Lokaliserar besökaren och visar positionen på en karta, men används framförallt till att visa närmaste "lokalkontor" och liknande.

Funktioner

  • Möjlighet att skapa upp platser som en custom post type
  • Möjlighet att kategorisera platser i platskategorier
  • Listning av platserna på en karta
  • Hittar platser i närheten av en viss angiven plats
  • Hittar platser i närheten av besökarens/browserns plats (geolocation)
  • Filtrering av platser på platskategorier