G-User access plugin

Pluginet som möjliggör låsta sidor på en webbplats för användare.

Funktioner

  • Användarroll som kan döpas till vad som önskas. Exempelvis “Medarbetare” eller "Kunder"
  • Låsa sidor så inloggade endast kommer åt dessa
  • Möjlighet att ställa in vilken sida icke-inloggade ska hamna på