Gravity Forms GrandID

Signera formulärinskick med Bank-ID.

Funktioner

  • Formulärinställning för att ett formulär ska kräva signering
  • Vid inskickat formulär omdirigeras användaren till GrandID:s portal för BankID-signering. När signeringen är genomförd omdirigeras användaren till en utvald tacksida.
  • I administrationsgränssnittet syns vilka inskick som är signerade i översikten. Det går även att gå in på ett inskick och se mer information såsom personnummer och IP-adress vid signering.
  • Möjlighet att ställa in signeringsmeddelande med data från det inskickade formuläret. Det går exempelvis att skriva “Härmed signeras avtalet i egenskap av företaget X”
  • OBS! Det krävs ett avtal med Svensk E-identitet för signering.