Ensamma i Sverige om att klimatkompensera vår webbyrå till 200%.

Vi vill ta ansvar för en hållbar värld från alla aspekter. Istället för att enbart sudda ut vårt klimatavtryck har vi investerat stort i att kompensera lika mycket till. Det tycker vi är viktigt - för nästa Generation.

Landskap

Vi äter koldioxid till frukost

Genom storskalig odling av elefantgräs tillsammans med Skymining äter vår verksamhet bokstavligen koldioxid från atmosfären. Satsningen är socialt ansvarstagande och bidrar dessutom till att reducera användningen av fossila bränslen.

Så fungerar det

Vi genomgår en årlig analys av verksamheten för att beräkna vårt klimatavtryck. Sedan dubblar vi den siffran och klimatkompenserar två gånger så mycket som vi påverkar. Enkelt va?

  • Kompensation 100
  • Påverkan 49.3
Under 2019 äter vi 64 ton koldioxid vilket motsvarar en yta av 0.4 hektar elefantgräs.

Mindre koldioxid

Elefantgräs äter inte bara koldioxid - det ersätter även fossila bränslen och gör att dessa kan ligga kvar i marken. Att använda Skyminings bränsle är ett rent, förnybart och billigt alternativ till fossila källor.

Socialt ansvar

Skymining stöttar inte mindre än 10 av FN's hållbarhetsmål genom att vara socialt ansvarstagande och skapa möjligheter för livsmedelsförsörjning, minskad skogsavverkning och motverka fattigdom på de orter där man är verksamma.

Miljöpolicy

Utöver vår stora satsning på att klimatkompensera tar vi hänsyn till proaktiva åtgärder som ni kan läsa i vår miljöpolicy.

Alla borde klimatkompensera!

Vi rekommenderar varmt att inleda samarbete med Skymining. Tillsammans kan vi göra skillnad!