sverigesungaakademi.se

En oberoende, tvärvetenskaplig akademi för ett urval av Sveriges mest framstående yngre forskare.

Uppdraget

Under sommaren 2023 vände sig Sveriges Unga Akademi till oss på Generation med ett omfattande uppdrag: att utveckla en ny webbplats med höga målsättningar när det kommer till kvalitet, funktion och design. Sveriges Unga Akademi är en oberoende och tvärvetenskaplig institution som riktar sig till de mest framstående unga forskarna i Sverige. Inom ramen för akademins definition innebär "unga forskare" att dessa individer är nya inom forskningsområdet och vanligtvis befinner sig i åldersintervallet omkring 40 år. Akademien har som syfte att stödja unga forskare i att framgångsrikt förmedla och publicera sina forskningsresultat.

sverigesungaakademi.se

Paketerade plugins

Innehållshantering
G-AI

G-AI

Innehållshantering
g-share

G-Share

g-share
Media / Kartor
G-Media Folders

G-Media Folders

g-media-folders
E-post / formulär
g-smtp

G-SMTP

g-smtp
Kontakthantering
G-Contacts

G-Contacts

g-contacts-min
GDPR
g-cookies

G-Cookies

cookies-image-scaled
Innehållshantering
G-Advanced Search

G-Advanced Search

g-advanced-search
Innehållshantering
g-faq

G-FAQ

g-faq-min
Innehållshantering
g-knowledgebank

G-Knowledge bank

g-kb-min
Innehållshantering
G-Events

G-Events

g-events-min

Resultatet

En komplett webbplats med ett stort antal paketerade funktioner för hantering av bland annat vanliga frågor, kontaktpersoner, kunskapsbank, event och avancerad internsök. Dessutom har G-AI installerats, vilket möjliggjort att engelsk översättning av sajten har kunnat göras till stor del automatiserat.

Relaterade webb- och designprojekt

kulturens.se
kulturens.se

kulturens.se

Kulturens är studieförbundet för konst och kultur i Sverige.
sceeus

sceeus.se

SCEEUS är inrättat för att stärka Sveriges kompetens om Östeuropa.

Skicka en projektförfrågan

Vi är snabba med behovsanalys och lösningsförslag. Riktigt snabba. Testa oss gärna!

Kolla in våra kundcase

Exempel på ett hundratal projekt vi har levererat i de flesta branscher.