Funktioner

  • Egen posttyp för kunskapsbanksposter
  • Möjlighet att kategorisera kunskapsbanksposter i över- och underkategorier
  • Möjlighet att redigera kunskapsbanksposter i sidbyggare eller i klassisk WP-editor
  • Listningsmodul för kunskapsbanksposter i G-Theme med filtreringsfunktionalitet för kategorier samt sökmöjlighet för kunskapsbanksposter (titel och innehåll). Visar namn, kategori och “visa mer-länk” i varje modul.

Relaterade plugins

g-cases-min
Svenska
pll_634530076f6c8
G-Cases
Innehållshantering

G-Cases

g-faq-min
Svenska
pll_634530062367d
G-FAQ
Innehållshantering

G-FAQ

g-events-min
Svenska
pll_634530208e61f
G-Events
Innehållshantering

G-Events

g-advanced-search
Svenska
pll_63453003174cc
G-Advanced Search
Innehållshantering

G-Advanced Search