Funktioner

  • Egen posttyp för FAQ (smidig sidopanel i admin)
  • Möjlighet att dela in frågor i olika kategorier
  • Inklickad singelsida för FAQ-fråga / svar (bra för sökmotoroptimering)
  • Modul i temat för listning av FAQ-poster
  • Varje FAQ-fråga kan klickas på för att svaret ska öppnas upp (toggleblock)
  • Filtrering, fritextsökning och paginering
  • Inställning i modulen för att välja en kategori att hämta FAQ-poster från
  • Strukturerad data (metadata) för att visa FAQ i Googles sökresultat (bra för sökmotoroptimering
  • Modul för specifika FAQ-poster
  • Ofta en bra lösning för kundtjänstsidor

Relaterade plugins

g-cases-min
Svenska
pll_634530076f6c8
G-Cases
Innehållshantering

G-Cases

g-kb-min
Svenska
pll_6345301d2a461
G-Knowledgebank
Innehållshantering

G-Knowledge

g-events-min
Svenska
pll_634530208e61f
G-Events
Innehållshantering

G-Events

g-advanced-search
Svenska
pll_63453003174cc
G-Advanced Search
Innehållshantering

G-Advanced Search